Meni
Košarica 0

Pravne informacije

MEGApopust ponuja interaktivno spletno storitev s pomočjo spletnih strani na domeni megapopust.si, s katero upravlja podjetje Sconto Import Ltd (ko se v nadaljnem besedilu omenjata skupaj - MEGApopust) na World Wide Web spletnih straneh (v besedilu od zdaj naprej - "Internet"). Storitev sestavlja opravljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebino ter izvajanje finančnih transakcij. Omenjene storitve skupaj zagotavljajo MEGApopust, povezana podjetja in tretje osebe. Pojem „spletne strani“ v teh pogojih uporabe pomeni vse spletne strani ki se nahajajo v domeni megapopust.si

SPLOŠNO

Ti pogoji uporabe določijo pogoje in predpise ki se nanašajo na uporabo spletnih strani megapopust.si za končne uporabnike.Z uporabo teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh pogojev), končni uporabniki poročajo da se strinjajo s tukaj predstavljenimi pogoji in predpisi ter se strinjajo z uporabo spletnih strani megapopust.si v skladu z njimi. Pravica do uporabe teh spletnih strani , je osebna pravica končnega uporabnika,in se na noben način ne more prenašati na druge fizične ali pravne osebe.Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel, na mestih na katerih ta gesla obstajajo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom da, čeprav je Internet na splošno varno okolje, včasih prihaja do prekinitve storitev,ali do dogodkov ki so izven kontrole podjetja Sconto Import Ltd. Zato MEGApopust ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov do katere lahko pride med prenosom informacij na Internetu. Čeprav je namen podjetja Sconto Import Ltd dati na razpolago te spletne strani 24 ur na dan in to 7 dni v tednu, spletne strani včasih mogoče ne bodo na voljo zaradi katerega koli razloga, vključno tudi redno vzdrževanje. Končni uporabnik se strinja in sprejema da je zaradi razlogov, ki so bodisi pod, bodisi izven nadzora podjetja Sconto Import Ltd, pristop do spletnih strani lahko včasih prekinjen, občasno nedosegljiv ali izklopljen. MEGApopust pridrži pravico da lahko kadarkoli spremeni ali ukine kateri koli segment poslovanja, vključno in brez omejitev, vsebino, čas dostopnosti, kot tudi opremo potrebno za dostop ali uporabo strani. Naprej, MEGApopust lahko preneha pošiljati kateri koli del informacij, ali katero koli vrsto informacij,lahko spremeni ali ukinekateri koli način prenosa podatkov ter lahko spremeni hitrosti prenosa podatkov, kakor tudi katere koli njihove druge značilnosti. Z uporabo teh spletnih strani izjavljate da ste seznanjeni in da se strinjate s tukaj navedenimi pogoji uporabe in z predpisi.Če se s tukaj navedenemi pogoji uporabe in s predpisi ne strinjate,Vas prosimo da se vzdržite od uporabe teh spletnih strani.

PRODAJNI POGOJI

Podjetje Sconto Import Ltd omogoča in izvaja promocijsko prodajo blaga in storitev v imenu in za račun poslovnega partnerja preko internetne strani www.megapopust.si tako, da partner odobri enkraten promocijski popust na svoje proizvode/storitve, če MEGApopust uspe na javnem razpisu za določeno obdobje pridobiti vsaj dogovorjeno minimalno število kupcev za ta izdelek / storitev. Partner je obvezen promocijski izdelek/uslugo izročiti na nakvalitetnejši možni način v skladu s splošnimi standardi o kvaliteti ali na še višjem nivoju kot v običajnem poslovanju s kupci.MEGA popust ni lastnik, niti nima v lasti proizvodov/uslug, ki jih promocijsko ponuja svojim strankam, zato ne more biti odgovoren za posamezne pomanjkljivosti ali kakršnekoli druge težave pri koriščenju uslug, ki jih nudi. Za vse probleme in reklamacije v zvezi z izročitvijo ali pomanjkljivostjo proizvoda/usluge nosi odgovornost izključno ta poslovni partner. MEGApopust na noben način ne more biti odgovoren za kakršnekoli pomanjkljivosti proizvoda ali storitve, ki jih promocijsko prodaja.

SPREMEMBA POGOJEV

MEGApopust pridrži pravico da v katerem koli času, in brez prejšnjega obvestila, če meni da je to potrebno,ukine ali spremeni kateri koli od tukaj omenjenih Pogojev uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo določenih povračil ali plačil. Zato svetujemo uporabnikom da od časa do časa ponovno preberejo informacije vsebovane v Pogojih uporabe in Izjavi o zaupnosti podatkov,da bi tako ostali obveščeni o takih spremembah.Upoštevajte, da če v primeru morebitnih sprememb Pogojev uporabe in Izjave o zaupnosti podatkov, vi nadaljujete z uporabo naših spletnih strani ,to pomeni da sprejematePogoje uporabe in Izjavo o zaupnosti podatkov ki so trenutno v veljavi.Katera koli sprememba ali brisanje pogojev in pravil uporabe bo začela veljati takoj po objavi na spletnih straneh.Kakršna koli uporaba teh spletnih strani s strani končnega uporabnika po takem obvestilu se razume kot sprejem teh sprememb.

OPREMA

Končni uporabnik je odgovoren za nabavo in vzdrževanje svoje računalniške opreme,vključno z vso strojno in programsko opremo katero ima in uporablja,kakor tudi drugo opremo potrebno za dostop in Uporabo teh spletnih strani ter z vsemi stroški ki so s tem povezani. MEGApopust ni odgovoren za kakršne koli poškodbe opreme Končnega uporabnika ki lahko nastanejo kot posledica uporabe teh spletnih strani.

VEDENJE KONČNEGA UPORABNIKA

Te spletne strani, kakor tudi katere koli druge strani, zdaj ali kasneje vsebovane,ali na drugi način dostopne,prek zunanjih povezav s spletnimi stranmi megapopust.si so zasebna lastnina.Vsa medsebojna komunikacija in interakcija ki poteka na teh spletnih straneh mora biti v skladu s temi Pogoji uporabe.Čeprav podpiramo in spodbujamo komunikacijo in medsebono interakcijo uporabnikov prekspletnih strani megapopust.si, zahtevamo in pričakujemo od vseh uporabnikov da so vse njihove dejavnosti glede uporabe teh spletnih strani v skladu sveljavnimi predpisi Republike Hrvaške. Končni uporabniki ne smejo prek teh splenih strani objavljati ali prenašati kakršna koli gradiva ki ogrožajo,ali na kakršen koli način kršijo pravice drugih,kakršno koli gradivo ki je po svoji naravi nezakonito,ogrožajoče, žaljivo, neresnično,ki krši ali ogroža zasebnost,ki je vulgarno,nespodobno, ali na drugi način nezaželeno v normalni komunikaciji,ki spodbuja nezakonite dejavnosti, ali na drugi način krši kateri koli predpis ,in ki brez izrecne predhodne pisne privolitve podjeja Sconto Import Ltd vsebuje oglaševanje ali ponudbo tujih izdelkov in storitev.Vsako vedenje končnih uporabnikov, ki po diskrecijski oceni podjetja Sconto Import Ltd omejuje ali onemogoča katerega koli drugega končnega uporabnika v uporabi ali uživanju v teh spletnih straneh, je strogo prepovedano. Končni uporabnjk ne sme uporabljati te splene strani za oglaševanje ali izvajanje kakršne koli komercijalne, verske, politične,ali nekomercijalne reklame,vključno povabila uporabnikom teh spletnih strani na to da postaneja člani druge online ili offline storitve, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco, ali potencialno konkurenco podjetju Sconto Import Ltd.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsa gradiva ki se nahajajo na megapopust.si spletnih straneh , so ekskluzivna pravica podjetja Sconto Import Ltd, ali se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem imetnika avtorskih pravic ter imetnika pravic na pečatih in/ali dizajnu. KAKRŠNO KOLI KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVA, POVEZAVA, GLOBINSKA POVEZAVA, ALI DRUGAČNO SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNE PISNE ODOBRITVE PODJETJA Sconto Import Ltd JE STROGO PREPOVEDANO! Kakršna koli kršitev teh pogojev ki ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, pravic žiga, ali pravic katere druge oblike intelektualne lastnine ter lahko povzroči začetek civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali kazenske ukrepe proti storilcu. Te spletne strani vsebujejo gradiva zavarovana z avtorsko pravico, žigom, dizajnom in druge informacije za katere veljajo pravice drugih fizičnih ali pravnih oseb, vključno, toda brez omejitev na besedila, softver, fotografije, video posnetke, grafiko, glasbo, zvok, kot tudi vso vsebino spletnih strani megapopust.si, a v skladu z predpisi Republike Hrvaške. MEGApopust je nosilec avtorskih pravic glede izbire, koordinacije,objave in promocije take vsebine,kakor tudi pravic glede izvirne vsebine. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati,sodelovati v prenosu ali prodaji,ustvarjati derivate, ali na kakršenkoli način izkoriščati katerokoli vsebino,v celoti ali deloma. Končni uporabnik lahko prevzame, izpiše, in shrani gradiva zavarovana z avtorskimi pravicami samo za svojo lastno uporabo. Ni dovoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdaja ali komercialno izkoriščanje prevzetega gradiva brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Sconto Import Ltd in nosilca avtorske pravice. Končni uporabnik ne bo na teh spletnih straneh postavljal, objavljal ali drugače naredil dosegljivo kakršno koli gradivo ki ima avtorsko pravico, žig, ali druge pravice intelektualne lastnine, brez izrecne odobritve nosilca teh pravic. MEGApopust nima nobene obveznosti obveščati Končnega uporabnika, ali mu pomagati določiti ali za neko gradivo veljajo avtorske pravice. Končni uporabnik je edino in izključno odgovoren za škodo ki lahko nastane zaradi kršitve avtorskih pravic, zlorabe žiga in drugih pravic intelektualne lastnine, ali kakršnih koli problemov nastalih v zvezi z objavo takega gradiva. Z nastavitvijo gradiva na katerikoli javno dostopni del teh spletnih strani, Končni uporabnik zagotavlja da je nosilec pravic na tem gradivu izrecno dal podjetju Sconto Import Ltd brezplačno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, prilagoditev, objavljanje, prevajanje in distribucijo takega gradiva (deloma ali v celoti) na območju celega sveta.Končni uporabnik prav tako daje drugim končnim uporabnikom pravico do pristopa , pregledovanja,shranjevanja ali reprodukcije tega gradiva za lastno rabo. S tem Končni uporabnik daje pravico podjetju Sconto Import Ltd da spreminja, kopira, objavi in distribuira katero koli gradivo ki ga je Končni uporabnik dal na razpolago na teh spletnih straneh. Pogoji navedeni v tem Poglavju prav tako veljajo v korist podjetja Sconto Import Ltd, kakor tudi njegovih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev in licenciranih družb, in vsak izmed njih ima pravico neposredno in v svojem imenu izvajati te pogoje.

IZJAVA O GARANCIJI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Končni uporabnik se izrecno strinja da je uporaba teh spletnih strani izključno odgovornost končnega uporabnika. Niti MEGApopust, njegove podružnice, kot tudi nobeden od njihovih zaposlenih, agentov, tretjih ponudnikov storitev ali licenciranih podjetij ne zagotavljajo da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena, ali da bo brez napak; niti ne dajo nobenega jamstva za posledice ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani, ali (ii) za točnost, zanesljivost ali vsebino katere koli informacije, storitve ali blaga na teh spletnih straneh. Ta izjava o odgovornosti se nanaša na kakršno koli škodo, ali možne poškodbe zaradi kakršnih koli slabih lastnosti, napake, izvzetja , prekinitve, brisanja, okvare,zamude pri delu ali prenosu, računalniškega virusa,prekinitve komunikacijske linije, kraje,uničenja ali nepooblaščenega dostopa, sprememb ali zlorabe zapisa,prekinitve pogodbe, neprimernega vedenja, malomarnosti, ali katerega koli drugega dejanja. Končni uporabnik izrecno potrdi da podjetje Sconto Import Ltd ni odgovorno za žaljivo, naprimerno, ali nezakonito vedenje drugih uporabnikov ali tretjih strani in da tveganje za škode ki lahko nastanejo kot posledica zgoraj omenjenega , popolnoma prevzame končni uporabnik. V nobenem primeru podjetje Sconto Import Ltd, ali druga fizična ali pravna oseba vključena v oblikovanje, proizvodnjo ali distribucijo teh spletnih strani, ali z njimi povezane vsebine, kot tudi kateri koli softver, ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo ki lahko nastane kot posledica uporabe, ali zaradi nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.Končni uporabnik izrecno potrjuje da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino teh spletnih strani. Glede na prejšnje pogoje,podjetje Sconto Import Ltd, njene podružnice,ponudniki informacij, ali partnerji ki urejajo vsebino, ne bodo odgovorni,ne glede na vzrok ali trajanje, za kakršne koli napake, netočnosti, ali druge pomanjkljivosti,neprimernost ali neizvirnost, informacij ki se nahajajo na teh spletnih straneh,kakor tudi za kakršno koli odlašanje ali prekinitev u prenosu informacij do končnega uporabnika, za kakršnekoli terjatve ali izgube ki iz tega izhajajo. Niti ena od zgoraj navedenih strani ne bo odgovorna za kakršno koli terjatev ali izgube tretje strani, vključno tudi izgubljeni dobiček. Podjetje Sconto Import Ltd ni odgovorno za kakršno koli vsebino ki jo uporabnik, naročnik, ali nepooblaščeni uporabnik lahko postavi na te spletne strani. Kakršna koli vsebina ki je postavljena, a se lahko obravnava kot neprimerna , se lahko v vsakem trenutku odstrani s strani podjetja Sconto Import Ltd MEGApopust pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, zamenjave, brisanja ali odstranitve katere koli vsebine za katero oceni da je neprimerna.

NADZOR

MEGApopust ima pravico,toda ne obveznost, v vsakem trenutku nadzorovati vsebino na teh spletnih straneh, vključno katere koli chat sobe in forume ki bi lahko bili del vsebine teh spletnih strani, v cilju zagotavljanja skladnosti in upoštevanja teh Pogojev uporabe, kot tudi drugih pravil ki jih je predpisalo podjetje Sconto Import Ltd, kakor tudi usklajenosti s katerim koli ustreznim zakonom, predpisom ali drugim aktom. Brez omejitve od prej omenjenih postavk, MEGApopust pridrži pravico odstranitve katere koli vsebine za katero po lastni diskrecijski oceni, najde da ni v skladu s tukaj postavljenimi pravili, ali za katero najde da je na drugi način vprašljiva.

ZASEBNOST

Končni uporabnik potrjuje da so vse razprave , ocene, komentarji, zasebna sporočila, chat sobe in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojnega komuniciranja (v tekstu nadalje –Skupnosti) javne in ne zasebne narave, in da zato zaposleni Sconto Import Ltd lahko spremljajo komunikacije Končnih uporabnikov brez njihove vednosti in izrecnega dovoljenja. Ker MEGApopust ne nadzoruje ali autorizira vsebino, sporočilo ali informacija ki se lahko nahajajo v katerih koli Skupnostih, zato MEGApopust posebej zanika kakršno koli odgovornost v zvezi s Skupnostjo za kakršne koli dejavnosti ki so posledica sodelovanja Končnega uporabnika v kateri koli Skupnosti, vključno odgovornost za mogoče problematične vsebine. Kakršna koli komunikacija ki jo Končni uporabnik objavi na MEGApopust sistemu (bodisi da gre za chat sobo, skupino za razpravo, forum ali podobno) se ne šteje za zaupno. Če določene web strani dovoljujejo objavo komunikacij ki jih bo MEGApopust obravnaval kot zaupne , bo to dejstvo navedeno na teh straneh. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na tej spletni strani, Končni uporabnik daje podjetju Sconto Import Ltd pravico uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocijo, oglaševanje,raziskovanje trga, ali za katere koli drugezakonsko dovoljene namene . Za več informacij poglejte Izjavo o zaupnosti podatkov tvrtke Sconto Import Ltd in strani megapopust.si.

LICENCIRANJE

Z Objavo na ali prek teh spletnih strani Končni uporabnik podjetju Sconto Import Ltd daje brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neekskluzivno licenco za uporabo, reprodukcijo,spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, prevajanje, distribucijo, izvajanje in prikazovanje te komunikacije, same ali kot dela večje celote,v kateri koli obliki, na katerem koli mediju ali prek katere koli tehnologije, znane ali kasneje razvite, ter delitev takih pravic z večkratnimi delilniki te licence.

ODŠKODNINA

Končni uporabnik se strinja da bo odškodoval in ne bo obravnaval kot odgovorno podjetje Sconto Import Ltd, njegove podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente, od vseh odškodninskih zahtev i n zahtev za povračilo stroškov,vključno s stroški pravnoga zastopanja,ki lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani s strani Končnega uporabnika.

PREKINITEV POSLOVNEGA RAZMERJA

MEGApopust lahko prekine poslovno razmerje s katerim koli od svojih Končnih uporabnikov v katerem koli trenutku. MEGApopust si pridržuje pravico da takoj ukine katera koli gesla, ali uporabniške račune Končnega uporabnika v primeru vedenja Končnega uporabnika za katero podjetje Sconto Import Ltd, po svoji diskrecijski oceni, meni da je nesprejemljivo,kakor tudi v vsakem primeru kršitve teh Pogojev s strani Končnega uporabnika. V primeru razveljavitve gesel ali Uporabniških računov pogoji predhodnih Poglavij ne bodo prenehali veljati med Končnim uporabnikom in Sconto Import Ltd.

PEČATI

MEGApopust je registrirani pečat podjetja Sconto Import Ltd ter so zato vse pravice ki se nanašajo na ta pečat s tem izrecno zadržane. Če ni navedeno drugače, vsi drugi pečati ki se pojavljajo na MEGApopust sistemu, so intelektualna lastnina njihovih imetnikov.

OTROCI

Osebam, mlajšim od 13 let, ni dovoljeno koriščenje strani Megapopust, niti mi ne zbiramo namerno osebnih podatkov od oseb, mlajših od 13 let. Skrb za zasebnost otrok nam je zelo pomebna, tako bomo v primeru,da izvemo, da ima koristnik manj kot 13 let, umaknili vse njegova podatke iz naše podatkovne baze. Priporočamo, da otroci starosti med 13 in 18 let dobijo dovoljenje staršev za koriščenje in dajanje informacij preko interneta. S koriščenjem Megapopust.si potrjujete,da ste polnoletni ali da ste stari najmanj 13 let in da imate dovoljenje staršev.

VSEBINA TRETJIH STRANI

MEGApopust, podobno kot ponudniki internetnih storitev (ISP), je distributer (ne pa izdajatelj) vsebin ki jih pridobivajo tretje strani in Končni uporabniki. V skladu s tem, MEGApopust nima več uredniškega nadzora nad to vsebino kakor ga ima javna knjižnica, knjigarna ali kiosk. Kakršna koli mnenja,nasveti, izjave, storitve, ponudbe, ali druge informacije ali vsebina postavljena od tretjih strani, vključno z javnimi ponudniki informacij, ali končnimi uporabniki,prihajajo od ustreznih avtorjev ali distributerjev, ne pa od podjetja Sconto Import Ltd. Ne MEGApopust, ne kateri koli tretji ponudnik informacij ne zagotavlja točnost, popolnost, ali uporabnost katere koli vsebine,ter možnost njene prodaje ali primernost za kateri koli določen namen.

V mnogih primerih, vsebina ki je na razpolago na teh spletnih straneh predstavlja mišljenja in ocene ustreznega ponudnika informacij, končnega uporabnika, ali drugega uporabnika ki ni v pogodbenem odnosu s podjetjem Sconto Import Ltd MEGApopust ne potrjuje teh informacij in zato ne more biti odgovoren za točnost ali zanesljivost katerega koli mišljenja, nasveta, ali izjave ki je objavljena na MEGApopust spletnih straneh, od strani kogar koli ki ni pooblaščeni MEGApopust –ov zaposleni, ali ki ne deluje po uradni dolžnosti.Pod nobenimi pogoji MEGApopust ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo nastalo zaradi tega ker se je končni uporabnik zanesel na informacije ki jih je dobil prek MEGApopust sistema. Končni uporabnik nosi vso odgovornost za ocenjevanje točnosti, kompletnost ali uporabnost katere koli informacije, mnenja,prepričanja , nasveta ali druge vsebine ki je dostopna prek MEGApopust sistema. MEGApopust vsebuje povezave na web strani tretjih strani katere vzdržujejo drugi ponudniki vsebine. Te povezave so postavljene samo zaradi praktičnosti, ne pa kot potrdilo s strani podjetja Sconto Import Ltd vsebine na straneh tretjih strani, in s tem MEGApopust izrecno zanika kakršno koli povezavo z vsebino ali točnostjo gradiva na spletnih straneh tretjih strani. Če se končni uporabnik odloči pristopiti web stranem tretjih strani, to počne na lastno odgovornost. Če nimate podpisane pogodbe s podjetjem Sconto Import Ltd ki vam to izrecno dovoljuje, ne smete postaviti povezavo na megapopust.si internetne strani s katere koli druge internetne strani. MEGApopust pridrži pravico do odvzema dovoljenja za postavljanje katere koli povezave v katerem koli trenutku, po lastni diskrecijski oceni.

RAZNO

Naslovi poglavij uporabljenih v teh pogojih uporabe so samo zaradi lažje orijentacije, in na noben način ne vplivajo na razlago besedila ki je v njih. Če pristojno sodišče ogotovi da je katera koli točka teh Pogojev nična, taka ničnost ne bo vplivala na veljavnost katere koli druge uredbe teh Pogojev, in preostali deli teh Pogojev ostanejo v veljavi. Če katera koli stran ne izkoristi svoje pravice iz tega Pogoja,se to ne šteje za opustitev ,ali izgubo teh pravic , kot tudi ne katerih koli drugih, tukaj navedenih pravic. Sedež podjetja Sconto Import Ltd je v Doncasteru, v Velika Britanija. Pravni spori ki lahko nastanejo, kot posledica uporabe teh spletnih strani (razen če s posebno pogodbo ni drugače navedeno) so v pristojnosti sodišča v Doncasteru, in se rešujejo v skladu s pozitivnimi predpisi Velika Britanija. Z uporabo teh spletnih strani se Končni uporabnik strinja da je kateri koli spor ali zahteva,ki izvira, ali ki je v zvezi s temi Pogoji , ali v zvezi z njihovim izvajanjem, v pristojnosti sodišča v Doncasteru.

OSNOVNI PODATKI

Sconto Import Ltd
Dept 1200, 43 Owston Road
Doncaster DN6 8DA
Velika Britanija
Company nr. 10577321

Tel: +44 20 808 920 01
e-mail: info@megapopust.si